A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 1. Spinal subdural abscess: a rare cause of low back pain.J Clin Neurosci. 2008 Mar;15(3):292-4. Epub 2007 Apr 12. Sorar M, Er U, Seçkin H, Ozturk MH, Bavbek M.
 2. Cervical compression myelopathy: is fusion the main prognostic indicator?J Neurosurg Spine. 2007 Jun;6(6):531-9. Sorar M, Seçkin H, Hatipoglu C, Budakoglu II, Yigitkanli K, Bavbek M, Kars HZ.
 3. Medullomyoblastoma: teratoid nature of a quite rare neoplasm. Surg Neurol. 2008 Apr;69(4):403-6. doi: 10.1016/j.surneu.2007.01.076. Epub 2008 Feb 8. Er U, Yigitkanli K, Kazanci B, Ozturk E, Sorar M, Bavbek M.
 4. Anesthetic management in two infants with giant occipital encephalocele. Paediatr Anaesth. 2008 Aug;18(8):792-3. doi: 10.1111/j.1460-9592.2008.02543.x. No abstract available. Ozlü O, Sorar M, Sezer E, Bayraktar N.
 5. Operative illustrations of the Osborne's ligament. Turk Neurosurg. 2011;21(2):269-70. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.3764-10.1. Simsek S, Er U, Demirci A, Sorar M.
 6. Spontaneous elevation of a ping-pong fracture: case report and review of the literature. Pediatr Neurosurg. 2012;48(5):324-6. doi: 10.1159/000351412. Epub 2013 Jun 18. Review. Sorar M, Fesli R, Gürer B, Kertmen H, Sekerci Z.
 7. “The protective effect of low-dose methotrexate on ischemia-reperfusion injury of the rabbit spinal cord”, Eur J Pharmacol, 2013 Aug 15;714(1-3):148-56. Kertmen H, Gürer B, Yılmaz ER, Şanlı AM, Sorar M, Arıkök AT, Sargon MF, Kanat MA, Ergüder BI, Şekerci Z.
 8. Is intraoperative ultrasound required in cervical spinal tumors? A prospective study. Turk Neurosurg. 2013;23(5):600-6. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.7199-12.1. Toktas ZO, Sahin S, Koban O, Sorar M, Konya D.
 9. The impact of antibiotic-impregnated catheters on ventriculoperitoneal shunt infection. Turk J Med Sci. 2014;44(3):393-6. Sorar M, Er U, Özişik P, Özeren E, Şimşek S.
 10. L'hermitte-Duclos disease in an elderly patient: A case report and review of the literature. Asian J Neurosurg. 2014 Oct-Dec;9(4):246. doi: 10.4103/1793-5482.146666. Ozeren E, Gurses L, Sorar M, Er U, Önder E, Arıkök AT.
 11. Corticosteroid pretreated primary CNS lymphoma: a detailed analysis of stereotactic biopsy findings and consideration of interobserver variability. Int J Clin Exp Pathol. 2015 Jul 1;8(7):7798-808. eCollection 2015. Önder E, Arıkök AT, Önder S, Han Ü, Sorar M, Kertmen H, Yılmaz ED, Fesli R, Alper M.
 12. Effects of Low-Dose Unfractionated Heparin Pretreatment on Early Brain Injury after Subarachnoid Hemorrhage in Mice. Acta Neurochir Suppl. 2016;121:127- 30. doi: 10.1007/978-3-319 Altay O, Suzuki H, Hasegawa Y, Sorar M, Chen H, Tang J, Zhang JH.
 13. Revisiting Ligament- Sparing Lumbar Microdiscectomy: When to Preserve Ligamentum Flavum and How to Evaluate Radiological Results for Epidural Fibrosis. World Neurosurg. 2018 Jun;114:e378-e387. doi: 10.1016/j.wneu.2018.02.186. Epub 2018 Mar 9. Özay R, Ogur T, Durmaz HA, Turkoglu E, Caglar YS, Sekerci Z, Sorar M, Hanalioglu S.
 14. Experience Reduces Surgical and Hardware- Related Complications of Deep Brain Stimulation Surgery: A Single-Center Study of 181 Patients Operated in Six Years. Parkinson’s Disease Volume 2018, Article ID 3056018, DOİ:10.1155/2018/3056018 Sorar M, Hanalioglu Ş, Kocer B, Eser MT, Comoglu SS, Kertmen H.
 15. Cervico-medullary compression ratio: A novel radiological parameter correlating with clinical severity in Chiari type 1 malformation. Clinical Neurology and Neurosurgery 174 (2018) 123–128 Doruk E , Ozay R , Sekerci Z, Durmaz H, Gunes SO,Hanalioglu S, Sorar M.
 16. Identification of risk factors for postoperative cerebrospinal fluid leakage and comparison of two alternative dural augmentation techniques in posterior fossa and spinal surgeries. Turk Neurosurg. 2018 DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.24432-18.0 Eser MT, Hanalioglu S, Cetiner MZ ,Dinc S, Peker HO, Sorar M, Dolgun H, Turkoglu H.
 17. Subarachnoid hemorrhage and Sevoflurane Turk Neurosurg. 2018 Oct 31. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.24788-18.1. Sorar M, Altay O
 18. Identification of Risk Factors for Postoperative Cerebrospinal Fluid Leakage and Comparison of Two Alternative Dural Augmentation Techniques in Posterior Fossa and Spinal Surgeries. Turk Neurosurg. 2019;29(3):377-385. doi: 10.5137/1019- 5149.JTN.24432-18.0. Eser MT, Hanalioglu S, Cetiner MZ, Dinc S, Peker HO, Sorar M, Dolgun H, Turkoglu E.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 1. Awake craniotomy: A case series of scalp block combination with dexmedetomidin in deep brain stimulation (DBS) patients. 32nd. Annual ESRA Congress 2013. September 4-7 2013 Glasgow UK Ergil J, Ozkan D, Caparlar C, Sorar M, Comoglu S, Guven H, Kocer B, Kertmen H
 2. The protective effect of low-dose methotrexate on ischemia-reperfusion injury in rabbit spinal cord. 15th World Congress Of Neurosurgery (WFNS) September 8-13 Seoul Korea (FA1966) Kertmen H, Gürer B, Yilmaz ER, Şanli AM, Sorar M, Arıkök AT, Sargon MF, Kanat MA, Erguder BI, Şekerci Z.
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 1. Peroneal Sinir Basısına Neden Olan Venöz Anevrizma: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2005, Cilt: 15, Sayı: 1, 86-88 Belen D , Sorar M, Şimşek S.
 2. Subaraknoid Kanama: Acil Değerlendirme ve Preoperatif Bakım. Turkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics 2009;2(2):15-21 Gürses L, Sorar M, Bavbek M.
 3. İntratekal Baklofen Tedavisi Uygulamalarımız: 2004-2012 Yılları Arası Olgularımızın Değerlendirilmesi. Turk J Phys Med Rehab 2014;60(4):295-301 doi: 10.5152/tftrd.2014.66933 Çevikol A, Ecerkale Ö, Sancıoğlu H, Sorar M, Çakcı A.
 4. Subakut ve Kronik Bel Ağrılarında Perkütan Girişimler Türk Nöroşirurji Dergisi. 2014, Cilt: 24, Sayı: 2, 108-114 Kazancı A, Sorar M, Bavbek M.
 5. Facet blockage for mechanıcal lower back Pain The Journal of Turkish Spinal Surgery Volume: 25, Issue: 2, April 2014 pp.: 123-128 Sorar M, Er U, Özeren E, Altay O.
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 1. Ventriküloperitoneal şant cerrahisinden sonra oluşan spontan barsak perforasyonu: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs 2003, Belek, Antalya, P03/P01. İzdeş, O, Erdoğan, D, Sorar, M, Aslan, M.
 2. Hipofiz Adenomu Cerrahisinde Sublabial Transseptal Transsfenoidal Yaklaşım: 10 Yıllık Deneyim.Sözel Sunum", Türk Nöroşirurji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2006 (SS-088) Er U, Yiğitkanlı K, Gürses L, Seçkin H, Belen D, Sorar M, Şimşek S, Saka C, Şenveli E, Bavbek M.
 3. Medullamyoblastoma:Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 20 Ulusal Bilimsel Kongresinde elektronik poster olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2006 PS172 Er U, Kazancı B, Yiğitkanlı K, Sorar M, Gürses L, Öztürk E, Bavbek M.
 4. SAK Hastalarının takip ve tedavileri, 233 hastanın analizi. Türk Nöroşirurji Derneği 20 Ulusal Bilimsel Kongresinde elektronik poster olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2006 PS216 Gürses L, Er U, Kazancı B, Seçkin H, Sorar M, Belen D, Şimşek S, Şenveli E, Bavbek M.
 5. Maymun kuyruğu şeklinde lipomeningosel olgusu. Türk Nöroşirurji Derneği 20 Ulusal Bilimsel Kongresinde elektronik poster olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2006 PS 393 Sorar M, Gürses L, Yaşar B, Seçkin H, Bavbek M.
 6. Kafa kaidesi trikilemmal kist olgusu, Türk Nöroşirurji Derneği 20 Ulusal Bilimsel Kongresinde elektronik poster olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2006 PS 411 Seçkin H, Sorar M, Bavbek M, Hücümenoğlu S, Keyik B.
 7. Deneysel spinal kord travma modelinde antiinflamatuar etkiliinfliximabın etkilerinin incelenmesi. Sözel Sunum", Türk Nöroşirurji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2007 (SS-150) Yiğitkanlı K, Bavbek M, Beşaltı Ö, Öztürk E, Şimşek S, Seçkin H, Er U, Belen D, Gürses L, Sorar M, Şenveli E.
 8. Kistik kraniofarenjiomanın cerrahi ponksiyonu sonucu oluşan internal karotid arter psödoanevrizması : Olgu Sunumu. , Türk Nöroşirurji Derneği 22. Ulusal Bilimsel Kongresinde elektronik poster olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2008 PS 119 Akyol Ç, Sorar M, Cinemre O, Saruhan Ç, Er U, Belen D.
 9. İntrakranial Lezyonlarda Nöroradyolojik Tanı ve Stereotaktik Biyopsi Sonuçlarının Karşılaştırılması Türk Nöroşirurji Derneği 25. Ulusal Bilimsel Kongresinde tartışmalı poster olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2011 Antalya TPS-025 Sorar M, Özışık PA, Özeren E, Demirci A, Önder E, Arıkök AT, Bavbek M.
 10. Ventriküloperitoneal şant ameliyatlarında antibiyotik emdirilmiş kateter kullanımı. Türk Nöroşirurji Derneği 25. Ulusal Bilimsel Kongresinde elektronik poster olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2011 Antalya EPS-204 Sorar M, Özışık PA, Özeren E, Er U, Bavbek M.
 11. Lhermitte-Duclos Hastalığı- Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 25. Ulusal Bilimsel Kongresinde elektronik poster olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2011 Antalya EPS-376 Özeren E, Gürses L, Sorar M, Özışık P, Bavbek M .
 12. İntrakranial Cerrahi Planlamasında Kraniometrik ve stereotaktik Hesaplama Sonuçlarının Karşılaştırılması. Türk Nöroşirurji Derneği 25. Ulusal Bilimsel Kongresinde elektronik poster olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2011 Antalya EPS-458 Demirci A, Sorar M, Özeren E, Özışık P, Er U, Bavbek M.
 13. Kendiliğinden düzelen ping-pong kırığı: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Belek, Antalya, EPS-531. Sorar, M, Fesli, R, Gürer, B, Bozkurt, H, Kertmen, H, Şekerci, Ş.
 14. "Beyin apselerine cerrahi yaklaşım: Klinik deneyimimiz." Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2013 (EPS- 580) Yılmaz ER, Kalan M, Kertmen HH, Altın N, Gürer B, Sorar M, Eser MT, Şekerci Z.
 15. Derin beyin stimülasyonuna dramatik yanıt veren pediatrik distoni olgusu. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Ulusal Bilimsel Kongresinde elektronik poster olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2017 Antalya EPS-407 Tönge Ç, Eser MT, Gülmez A, Sorar M, Kertmen HH, Ergün BR.
 16. Derin beyin stimülatörü yerleştirilmiş bir olguda subdural hematom gelişimi ve endoskop yardımıyla hematom boşaltılması. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Ulusal Bilimsel Kongresinde elektronik poster olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2017 Antalya EPS-409 Eser MT, Hanalioğlu Ş, Gülmez A, Sorar M, Kertmen HH.
 17. Distoni olgusunda eş zamanlı sfenoid sinüs aspergillozu ve hipofiz adenomu. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Ulusal Bilimsel Kongresinde elektronik poster olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2017 Antalya EPS-428 Tönge Ç, Eser MT, Gülmez A, Saka C, Kertmen HH, Sorar M, Ergün BR.
 18. Derin Beyin Stimulasyonunda Cerrahi ve donanımla ilişkili Komplikasyonlar: Altı Yılda Opere Edilen 181 Olguluk Tek Merkez Deneyimi. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Ulusal Bilimsel Kongresinde sözel sunum olarak sunulmuş ve kongre kitabında basılmıştır. SS-164 [Stereotaktik, Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi] Sorar M, Hanalioğlu Ş, Koçer B, Eser MT, Comoğlu SS, Kertmen H.
 19. Servikotorakal bileşkeyi içeren enstrümantasyon uygulanan hastaların retrospektif olarak patoloji, cerrahi yöntem ve nörolojik muayene tipine göre incelenmesi, Servikotorakal bileşke enstrümantasyonları: Tek merkez retrospektif klinik analiz. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu’nda sözel sunum olarak sunulmuş ve kongre kitabında basılmıştır. 26-29 Eylül 2018, Bodrum, SS-95. Sorar, M, Şahin, ÖS.
 20. Posterior fossa ve spinal bölge ameliyatlarında postoperatif beyin omurilik sıvısı kaçağı ve iki alternatif dural yapıştırıcı tekniğinin karşılaştırılması ve risk faktörlerinin belirlenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu’nda sözlü sunum olarak sunulmuş ve kongre kitabında basılmıştır. 26-29 Eylül 2018, Bodrum, S-66. Eser, MT, Hanalioğlu, Ş, Çetiner, MZ, Dinç, S, Peker, HO, Sorar, M, Dolgun, H, Türkoğlu, ME.
 21. Penetran kafa travması sonrası hastada anestezi yönetimi: Olgu sunumu. 5. Rize tematik anestezi sempozyumu, solunum ve anestezi sempozyumunda sözlü sunum olarak sunulmuş ve kongre kitabında basılmıştır. S 36. Ekim 2018 Rize S-16. Altınsoy S, Sorar M.
Top