Ankara Parkinson tedavisi beyin pili uygulaması tanı konulması ardından geçen 5 yıllık süre içerisinde hastalığın iyileşmesinde bir ilerleme tespit edilmeyen hastalara uygulanmakta ve yüksek başarı oranları sayesinde sadece ülkemizde değil dünya genelinde de yaygın olarak tercih edilmektedir. Ankara Parkinson ameliyatı çerçevesinde gerçekleştirilen söz konusu uygulama ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlar karşısında da uygulansa da kullanılan ilaçlar yüzünden yan etkilerde artış yaşanması nedeni ile de gerekli görülebilmektedir. Çeşitli görüntüleme cihazlarından büyük destek alınarak yapılan Ankara beyin pili Parkinson tedavisi hastalık sonuçlarının bertaraf edilmesi hedefi taşımakta ve hastayı tek başına hayatını idame ettirecek düzeye getirmeyi amaç edinmektedir.
 

Beyin Pili Ameliyatı Kimlere Uygulanmaz?

Ankara Parkinson tedavisi seçenekleri arasında bulunan beyin pili uygulaması etkili bir yöntem olsa da muayenesi yapılmamış ya da eksik yapılmış durumlarda tam tanı oluşturulmamış hastalar üzerinde uygulanmamaktadır. Bunun yanında üzerinden Ankara Parkinson teşhisi konulmasından beş yıl geçmemiş hastalara da söz konusu tedavi uygulanırken hastalığın ilerleme durumu ve diğer etkenler derinliği ile araştırılmadan yapılamamaktadır. Ankara beyin pili Parkinson ameliyatı öncesi hastanın psikiyatrik durumu da incelenmesi de yapılmakta ve bu anlamda bir sorun saptandığı takdirde ameliyat kararı uygulanmamaktadır. Bununla birlikte hasta yaşının da önemi Ankara Parkinson ameliyatı öncesi etkili olup seksen yaşını geçmiş hastalar üzerinde bu tedavi seçeneği devre dışı bırakılmaktadır.
 

Beyin Pili Ne Kadar Dayanır?

Ankara Parkinson ameliyatı çerçevesinde beyin içine yerleştirilen elektrot çubukların vücudun genelde koltuk altı bölgesine konulan pillerden güç alarak çalışması prensibine dayanan tedavi uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmektedir. Ankara beyin pili ameliyatı Parkinson tedavisinde yaygın olarak kullanılsa da söz konusu pillerin 3 yıl ile 6 yıl arası bir ömrü olduğu unutulmamalıdır. Ancak pilin bitim süresi, ardından Ankara Parkinson ameliyatı tekrar gerekmediğinden vücut altından yapılacak kısa ve ağrısız bir operasyon ile piller yenilebilmektedir. Parkinson beyin pili tedavisi Ankara bölgesinde yaygın olarak tercih edilse de son yıllarda Parkinson hastalarına yaygın olarak uygulanmaktadır. 
 
Top