Parkinson belirtileri kendini hastalığın belli bir seviyeye gelen kadar kendini belli etmemesi nedeni ile sinsi bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bazı durumlarda psikolojik sorunların da tetikleyebilmesi nedeni ile Ankara Parkinson tedavisi yapan doktorlar muayene sırasında bu alandan da görüş ister. Ancak genel bir tanımlama içerisinde nörolojik rahatsızlıklar sınıfına giren Parkinson tedavisi yapılmadığı takdirde ilerleyen zamanlarda hastanın yaşamını tek başına idame edemeyecek seviyelere ulaşmaktadır. Bu anlamda yeme ve içme ya da tek başına giyinebilme gibi aktiviteleri yerine getiremeyen hastalar günlük yaşamlarında çok önemli sıkıntılara maruz kalırlar. 

Parkinson Nedir?

Hareket ile sorunlar ile kendini göstermeye başlayan Parkinson Ankara ilinde genellikle 40 ile 70 yaş arasında kendini gösterir. Beyinde bulunan dopamin adlı madde vücut hareket merkezinin sağlıklı şekilde çalışabilmesini sağlar. Substantia Nigra adlı bölümde yer alan hücrelerin ölmeye başlaması ile birlikte dopamin seviyesinde görülen düşüş hastalığı ortaya çıkaran etkendir. İlk olarak 1870 yılında tespit edilen söz konusu hastalığa neticelerinden dolayı titrek felç adı verilmiş ancak günümüzde Parkinson tedavisi oldukça ilerleme kaydederek çeşitli yöntemler ile ilerlemesi durdurulması başarılmıştır. Genellikle titremeler şeklinde kendini gösteren hastalığın reflekslerde azalma gibi belirtileri de bulunmakta ve 4 aşamalı bir ilerleme evresi şeklinde kendini gösterir. 

Parkinson Belirtiler Nasıl Anlaşılır?

Ankara Parkinson tedavisi yapan hastaneler tedavi öncesinde hastada yer alan belirtileri kapsamlı bir muayene ile inceleme altına alarak kesin bir sonuca varmak isterler. Genelde vücudun bir yanında başlayarak zaman içerisinde tamamına yayılabilen belirtiler ilk aşamada kendini küçük adımlar atma ile gösterir. Hareket yavaşlığı hastalığın en belirgin göstergesidir. Parkinson Ankara ameliyatı yapılmadığı takdirde mimiklerin donması, çene ve dudaklarda titremeler ve vücudun öne doğru eğilmesi de çoğu vakalarda görülebilmektedir. Psikiyatrik bozukluklar, unutkanlık ve kabızlık ile kendini gösteren sindirim sistemi bozuklukları da hastalığın ilerleyen evrelerinde en sık görülen belirtilerdir. 

Ankara Parkinson Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ankara Parkinson tedavisi genel olarak ilaçlı, cerrahi ve diğer yöntemler olarak 3 ana grupta yapılmaktadır ancak hastalığın tüm belirtilerini tamamı ile ortadan kaldıracak bir yöntem maalesef bu güne kadar bulunamasa da söz konusu yöntemler sayesinde % 90 oranında hastalığın durdurulmasında başarı elde edilmektedir. Ankara Parkinson tedavisi ilaçları ilk aşamada hastaya verilirken dopamin salınımını güçlendirmeyi hedeflemektedir. İleri evre hastalarda ise doğrudan bağırsaktan ilaç infüzyonu verilse de bazı durumlarda bu ilaçların yan etkilerine de maruz kalan hastalar için diğer tedavi seçenekleri değerlendirmeye alınır. Ankara kalp pili ameliyatı yapan hastaneler cerrahi yöntemler içinde elde ettikleri başarı ile öne çıkarken bu müdahalenin yapılabilmesi için hastanın 80 yaşını geçmemiş olması ve ilaçlardan yeterli destek görmemesi şartı aranmaktadır. 
 
 
 
Top