Parkinson ameliyatı Ankara bölgesinde yer alan çeşitli sağlık kuruluşlarında yapılmakla birlikte bunun öncesinde hastanın kapsamlı bir muayenesi gerekmektedir. Çeşitli branşlardan da katılım sağlanacak bir hekim heyeti tarafından yapılacak olan söz konusu muayene sonucunda gör e gerçekleşen Ankara Parkinson tedavisi çeşitli aşamaları içerir. Muayene sonucunda belirlenen hastalığın derecesine göre ilk aşamada hastaya ilaç tedavisi uygulanmakta ve bunun sonuçları yakından takip edilerek diğer aşamalar hakkında karar verilmektedir. Genellikle ilaç tedavisi sonucunda ilerleme kaydedilmesi sonucunda hastanın yaşı ile de bağlantılı olarak geçilen Parkinson ameliyatı beyin pili uygulaması şeklinde başarılı sonuçlar vermektedir.

Parkinson Neden Oluşur?

Parkinson hastalığı Ankara bölgesinde olduğu kadar ülke genelinde de rastlanan ve son derece siniş ilerlemesi sayesinde belirtileri son safhada tespit edilebilen bir nörolojik rahatsızlıktır. Beyinde bulunana ve vücudun hareket mekanizmasını kontrol eden bölgede depomin salınımında azalma olması nedeni ile meydana gelen rahatsızlık genelde belli bir yaşın üzerindeki kişilerde görülmekle birlikte ayak parmaklarında içe doğru kıvrılma şeklinde genç yaştaki hastalarda da nadir de olsa rastlanmaktadır. Bunun genetik olabileceğine dair çeşitli bulgulara rastlansa da eldeki veriler kesin bir sonuca varmaya yeterli değildir. Ankara Parkinson ameliyatı yapan doktorlar tarafından hastalığın kesin teşhisi ardından geçilen tedavi süreci belli aşamaları kapsar.

Parkinson Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Ankara Parkinson tedavisi öncesi ellerde titreme, oturma bozuklukları, denge kaybı gibi nedenler ile bir sağlık kuruluşuna başvuran hastalar içinde psikiyatri uzmanının da bulunduğu farklı branşlardan doktorlar tarafından kapsamlı bir muayeneye tabi tutulurlar. Görüntüleme cihazlarından önemli destek alınan bu aşamada beyinde bulunan hasarlı bölgenin nokta atışı şeklinde yeri tespit edilmektedir. Ankara Parkinson beyin pili ameliyatı öncesinde de yapılan bu uygulama tedavinin başarısı adına son derece faydalıdır. Ayrıca ilaç tedavisine hastanın ne kadar yanıt verdiği, belirtilerde ne kadar azalma olduğu gibi unsurlar da ameliyat öncesinde değerlendirilmesi gereken konular arasında gelir. Ayrıca hastanın psikolojik durumu da ameliyat öncesinde değerlendirme altına alınır. 

Beyin Pili Uygulaması Nedir?

Ankara Parkinson ameliyatı sırasında beyine takılan 2 adet elektrotun deri altına yerleştirilen piller ile bağlantı kurması prensibine dayanan bu uygulama verdiği başarılı sonuçlar sayesinde sadece ülkemizde değil dünya genelinde de yaygın olarak tercih edilmektedir. Parkinson beyin pili ameliyatı yapan doktorlar Ankara bölgesinde yer alan çeşitli hastanelerde bu operasyonu başarı ile gerçekleştirmektedir. Bir uzman tarafından ameliyat sonrası düzenli aralıklar ile kontrolü ve takibi sağlanan piller istenildiği zaman çıkarılabilme avantajı da tanımaktadır. Ankara Parkinson ameliyatı avantajları arasında ayrıca hastanın sigortası olması şartı ile tedavi ücretlerinin devlet tarafından karşılanması da bulunmakta ve bu da her kesimden hastaların tedavi sürecini kolaylaştırmaktadır.
 
Top